საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია

წევრები

ინფორმაცია

აკადემიური წიგნი

საგამომცემლო სახლი

საგამომცემლო პრიორიტეტი: სამეცნიერო ლიტერატურა, შემეცნებითი სამაგიდო თამაშები (MAKOTO–ს თამაშები)

საკონტაქტო პირი: მაია ღამბაშიძე

მისამართი: ქ. თბილისი 0179, ირ. აბაშიძის 16

ტელ: 599960904

ელ. ფოსტა: acadbookinfo@gmail.com

ვებ-გვერდი: www.acad.ge

უფლებების მენეჯერი: მაია ღამბაშიძე


აღწერა:

გამომცემლობა "აკადემიური წიგნი" ეწევა ქართული სამეცნიერო ლიტერატურის პოპულარიზაციას. ასევე ამზადებს შემეცნებით სამაგიდო თამაშებს (MAKOTO–ს თამაშები)

ელ. ბიულეტენის გამოწერა
პარტნიორები